Agencije

Lexica d.o.o.

Adresa: Alekse Nenadovića 32

Mesto: Beograd

Poštanski broj: 11000

Država Srbija

Telefon: +381 11 244 2439

Telefon: +381 11 244 2482

Telefon: +381 63 7717 488

Telefon: +381 11 244 24 39

O nama

Prevodioci

Engleski, nemački, grčki, makedonski, slovenački, hrvatski, bosanski, crnogorski, holandski, portugalski, italijanski, španski, francuski, ruski, poljski, češki, mađarski, rumunski, bugarski, albanski, slovački, turski, arapski i švedski jezik.

Ukoliko Vam je potreban zvaničan prevod dokumenta, prisustvo sudskog prevodioca pri overi ugovora i potpisa pred nadležnim organima, prisustvo ovlašćenog sudskog prevodioca na ceremoniji venčanja agencija Lexica je pravo rešenje.

* Pravno verodostojan prevod može izdati samo ovlašćeni sudski prevodilac. Njegova istovetnost sa originalom na izvornom jeziku garantuje se pečatom stalnog sudskog prevodioca za određeni jezik postavljenog rešenjem Ministarstva pravde Republike Srbije.

USLUGE:

* PRAVNA DOKUMENTA - izvodi iz sudskog registra društva; statuti; završni računi; bilansi stanja i uspeha; razne zvanične potvrde; ugovori; tužbe; rešenja; odluke; zapisnici; pravilnici; finansijski i revizorski izveštaji; tenderska dokumentacija; sertifikati; tehnička dokumentacija; prisustvo sudskog prevodioca pri overi ugovora i potpisa pred nadležnim organima.

* LIČNA DOKUMENTA - izvodi iz matičnih knjiga; uverenja ; potvrde; diplome; prepis ocena i nastavni planovi, prisustvo sudskog prevodioca prilikom venčanja sa stranim državljanima.

* SIMULTANO I KONSEKUTIVNO prevođenje (konferencije za štampu, seminari, radionice, poslovni sastanci)

Pružamo Vam brzu i efikasnu uslugu, konkurentne cene i kvalitet koji nas izdvaja.

Slogan preduzeća Lexica je: Mi govorimo Vaš jezik

Lexica pruža usluge prevoda sa nemačkog, holandskog, engleskog, francuskog, makedonskog, grčkog, slovenačkog, hrvatskog, bosanskog, crnogorskog, mađarskog, češkog, slovačkog, arapskog, rumunskog, bugarskog, italijanskog, španskog, portugalskog, ruskog, albanskog i turskog. Agencija takođe vrši i usluge prevoda sa srpskog na: nemački, holandski, engleski, francuski, makedonski, grčki, slovenački, hrvatski, bosanski, crnogorski, mađarski, češki, slovački, rumunski, bugarski, italijanski, španski, arapski, portugalski, ruski, albanski i turski.

Pored usluga prevođenja agencija Lexica pruža i usluge sudskog tumača za nemački, holandski, engleski, francuski, makedonski, grčki, slovenački, hrvatski, mađarski, češki, rumunski, bugarski, italijanski, španski, portugalski, ruski, albanski i turski jezik.

Naši klijenti

Hypo Alpe Adria Banka a. d. Beograd,
Hypo Alpe Adria Leasing d.o.o.,
FEST - Beogradski internacionalni filmski festival,
ITM Group d.o.o.,
Bambi a.d,
BASF Srbija d.o.o.,
Unicredit Leasing Srbija d.o.o.,
"MPC" Holding d.o.o.,
Delta Generali osiguranje a.d.o,
La Fantana d.o.o.

GPS Koordinate

Lexica d.o.o. se nalazi prema GPS koordinatama na:

44.803845 (Širine / Latitude)
20.47067 (Dužine / Longitude)

Google Maps
Lexica d.o.o.